Kontakt

Sídlo
JUDr. Adriana Bobeková Štepová,
Lichnerova 23
(nad ČSOB, I. poschodie)
903 01 Senec

Zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 3951.
Zapísaná v v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 938.

IČO: 30857457
DIČ: 1024884872


JUDr. Adriana Bobeková Štepová

JUDr. Adriana Bobeková Štepová