Mediačná dohoda

Mediačná dohoda

Čo je to mediačná dohoda

Mediačným konaním strany sporu ak je mediácia úspešná, postupne dospejú k obojstranne prijateľnej dohode o mediácii, tzv. mediačnej dohode. Už táto dohoda je záväzná a pre potreby väčšiny klientov postačujúca. Mediačnú dohodu je možné následne dať vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice, prípadne môže byť schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom. V týchto prípadoch sa stáva exekučným titulom a jej plnenie je vynútiteľné (oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie).

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.