O nás

JUDr. Adriana Bobeková Štepová

IUS EST ARS BONI ET AEQUI.

Právo je umenie dobra a slušnosti (spravodlivosti).

JUDr. Adriana Bobeková Štepová
advokátka, mediátorka

Vzdelanie:

  • 1994 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul Mgr.
  • 1999 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Rigorózna skúška, titul JUDr.
  • 2004 - Slovenská advokátska komora v Bratislave - Advokátska skúška
  • 2014 – Odborná skúška mediátora

Advokátska kancelária JUDr. Adriany Bobekovej Štepovej poskytuje profesionálne právne služby a poradenstvo na vysokej odbornej úrovni s cieľom ochrany klientov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Jej základnými princípmi pri zastupovaní klientov v sporových a nesporových konaniach sú spoľahlivosť, odbornosť, zodpovednosť, diskrétnosť, slušnosť a individuálny prístup ku každému klientovi. Cieľom advokátskej kancelárie je v súlade s uvedenými princípmi nájdenie optimálneho riešenia právneho problému s dôrazom na vybudovanie vzájomnej dôvery. Samozrejmosťou pri poskytovaní účinnej právnej pomoci advokátskou kanceláriou je informovanosť klientov o stave a priebehu vybavovania ich vecí.

JUDr. Adriana Bobeková Štepová je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 3951, v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 938, je členom Asociácie mediátorov Slovenska a členom Asociácie rodinných mediátorov Slovenska.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.