Pracovné právo

Pracovné právo

  • Právne poradenstvo vo veciach v oblasti pracovného práva
  • Zastupovanie klientov vo veciach v oblasti pracovného práva
  • Spracovanie a pripomienkovanie žalôb, podaní a zmlúv
  • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru
  • Neplatné skončenie pracovného pomeru
  • Vyplatenie dlžnej mzdy, nevyplatenie cestovných náhrad
  • Zodpovednosť za škodu

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.