Správne právo

Správne právo

  • Právne poradenstvo vo veciach v oblasti správneho práva
  • Zastupovanie klientov v správnom konaní a v osobitných konaniach (katastrálne konanie, priestupkové konanie, stavebné konanie)
  • Spracovanie a pripomienkovanie žalôb, podaní a zmlúv
  • Správne žaloby (všeobecné správne žaloby, správne žaloby vo veciach správneho trestania, správne žaloby v sociálnych veciach)
  • Žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy
  • Opravné prostriedky

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.