Rodinné právo

Rodinné právo

  • Právne poradenstvo vo veciach v oblasti rodinného práva
  • Zastupovanie klientov vo veciach v oblasti rodinného práva
  • Spracovanie a pripomienkovanie návrhov, podaní a zmlúv
  • Neodkladné opatrenia
  • Spracovanie rodičovských dohôd
  • Rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu/na čas po rozvode
  • Rodičovské práva a povinnosti
  • Vyživovacie povinnosti (vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovacia povinnosť medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke)
  • Poručenská agenda – Cochemský model

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.